Work in NL

Работа и жилищно настаняване в Нидерландия

Когато дойдете да работите и живеете в Нидерландия, се сблъсквате с много неща. На този уебсайт ще откриете разяснения за правата и задълженията си, какво трябва да уредите и какви договори трябва да сключите. Това ще ви помогне да живеете и работите тук безопасно, здравословно и почтено. Също така на този уебсайт са изброени подходящите институции, които могат да ви помогнат, ако имате въпроси.

Теми

COVID-19

Какви мерки можете и трябва да предприемете

Регистрация в Нидерландия

Във вашата община или на гише за чуждестранни лица

Болест и медицински грижи

Задължително застраховане за важни медицински разходи 

 

Жилищно настаняване в Нидерландия

Какво трябва да знаете, ако искате да живеете сигурно и почтено

От къщи до работа

Какво трябва да знаете за транспорта ви от и до работа

Договор и заплата

Знайте какво трябва да изкарвате за работата, която вършите

 

 

Здравословна и безопасна работа

Работете при подходящи условия


 

Уволнение

Какво да правите, ако ви уволнят


 

Почивни дни и отпуск

Това, което трябва да знаете за ползването на почивни дни и отпуск

  

Помощ и подкрепа

Кои организации могат също да ви помогнат при проблеми в Нидерландия?
 

Обучение и
интеграция

Какви възможности има за изучаване на нидерландски език и повишаване на квалификацията?
 

Работа като
самостоятелно заето лице

Какво трябва да направя, ако искам да работя като самостоятелно заето лице в Нидерландия?

 

 

 

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.